Naszą misją jest pomoc, wsparcie i działalność na rzecz osób – szczególnie kobiet i dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Działania na rzecz integracji zawodowej i społecznej, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, poprawy zdrowia i kondycji fizycznej.

Naszym celem jest udzielenie pomocy i aktywizacja jak największej liczby osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wsparcie merytoryczne i pomoc w doskonaleniu i rozwijaniu kluczowych kompetencji osobistych przydatnych na rynku pracy jak i w działalności społecznej i gospodarczej.

Lubelska Fundacja Rośnij w Siłę